KARANG TARUNA

Struktur Organisasi Karang Taruna Agung Harapan Desa Sumberagung

 

Ketua                                  : Saripan

Wakil Ketua                       : Nur Wahib Suyuti

Sekretaris                           : Ahmad Mustaqim

Wakil Sekretaris                : Rustam Aji

Bendahara                         : Hadi Sumilan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan                                                      : Jayadi

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial                                                   : Ahmad Ali Mustofa

Bidang Usaha Kelompok Bersama                                                     : Ahmad Ali Mulyono

Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental                                     : Khoirun Na’im

Bidang Olahraga dan Seni Budaya                                                    : Kholidun Fhatkul Aziz

Bidang Lingkungan Hidup                                                                 : Eko Novin

Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kerjasama Kemitraan    : Joko Muryanto